fre. sep 22nd, 2023

Hele nabolag ligger i aske, og over hele øya står det utbrente biler. Sykehuset er overbelastet og dødstallet er ventet å stige.
2023-08-10T08:05:25Z

av