fre. maj 24th, 2024

Nesbyen kommune varsler mulig byggeforbud på flomutsatte tomter. Så langt er 149 huseiere berørt av forslaget.
2023-10-03T06:52:27Z