ons. jul 24th, 2024

Oppland Arbeiderblad skriver at 120 husttander i Søndre Land i Innlandet evakueres.
– Det er frykt for at demningen på Trevatn skal ryke. Derfor slippes det ut mer vann enn noen gang før i Fallselva. Da har vi rett og slett ikke helt kontroll på situasjonen. Vi har ikke hatt noen skred enda, men vannet stiger meget raskt, sier rådmann Arne Skogsbakken til avisen.
Evakueringen gjelder store deler av Fall og Holmen.
– Vi har hatt dialog med brann, politi og NVE, og det er politiet som til slutt tar avgjørelsen om evakueringen, sier rådmannen til Oppland Arbeiderblad.
Ifølge avisen er Sivilforsvaret på stedet for å bistå med evakueringen.
I en SMS til berørte innnyggere understreker kommunen at evakueringen ikke er frivillig.
2023-08-08T20:24:03Z