ons. jun 12th, 2024

Heile nabolag er utsletta etter at stormen «Daniel» ramma Libya. Det er hittil blitt funne 5200 døde. Talet vil stige dei neste dagane.
2023-09-12T09:46:43Z

av